Hvorfor stemme?

Aalborg Universitet er en kæmpe organisation, hvor der dagligt hos ledelse, sekretærer og undervisere bliver truffet beslutninger, som påvirker os studerende. Det kan handle om alt fra om kaffen i kantinen er ordentlig, til hvorvidt kvaliteten i vores uddannelser er god nok, og om undervisningen er relevant.

Det er vigtigt, at vi som studerende engagerer os i de forskellige råd og nævn på AAU for at sikre, at de studerende får indflydelse på udviklingen af nye uddannelser, evalueringer, eksamener og studiemiljøet.

Der er en stor forskel på, om man har et mandat der består af 10% af de studerende eller 40% af de studerende. Det giver dine repræsentanter en stærkere position, når de taler din sag.

Aha! Men hvorfor stemme Studentersamfundet?

Vi er en forening af studerende for studerende.

Vi har en bestyrelse og en studenterpolitisk direktion, som arbejder dagligt på at støtte studiemiljøet på Aalborg Universitet.

Vi er fagligt funderede og blander ikke partipolitik ind i beslutninger.

Vi afholder bootcamps, hvor vi også inviterer andre lister, der ikke er partipolitiske.

Alle indvalgte i Akademisk Råd - både fra Studentersamfundet og andre lister - inviteres med i vores Akademisk Råds-netværk, hvor arbejdet i bestyrelsen drøftes med studerende fra de forskellige fakulteter. På den måde har vi skabt et fundament, hvor de to medlemmer i bestyrelsen kan repræsentere de studerende på tværs af universitetet.